Geert Duijghuisen treed terug uit VVVF

30 Januari 2017

Geert Duijghuisen, eigenaar van de Baril Coatings groep met de merken Baril, Fortis en Copperant treedt terug als bestuurslid van de VVVF.
Geert Duijghuisen gaat zich in dit 35 jarige jubileum jaar van Baril Coatings volledig concentreren op de recente uitbreiding van de exportgebieden in Europa, de overdracht van de onderneming aan zijn zoons en de realisatie van een nieuw laboratorium om de "vergroeningsambitie" van product en proces te ondersteunen.
De VVVF betreurt deze stap en heeft dhr. Duijghuisen als een zeer bewogen en betrokken bestuurder ervaren. Zij wenst hem veel succes met het verder uitbouwen van zijn ondernemingen.